Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Aplikanci

Aplikanci

awatar
Anna Niewiadomy
Aplikant radcowski
M: anna.niewiadomy@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 350 59 93
Anna Niewiadomy ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z wynikiem bardzo dobrym ze specjalizacją w zakresie prawa międzynarodowego. W trakcie studiów otrzymywała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Swoje zainteresowania koncentruje na prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności związanych z ustalaniem uprawnień do świadczeń emerytalnych. Nadto rozwija swoje zainteresowania z zakresu prawa podatkowego oraz cywilnego, w tym prawa rodzinnego. Z Kancelarią współpracuje od 2015 roku.
awatar
Joanna Bober
Aplikant Radcowski
M: joanna.bober@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 350 59 93
Joanna Cichosz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie studiów otrzymywała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Na Uniwersytecie Gdańskim pełniła funkcję ambasadora jednej z największych na świecie firm konsultingowych. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa gospodarczego. Ponadto interesuje się prawem administracyjnym, szczególnie w zakresie prawa budowlanego. Współpracuje z Kancelarią od 2016 roku.
awatar
Kamil Górczyński
Aplikant Radcowski
M: kamil.gorczynski@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 350 59 93
Kamil Górczyński ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie studiów otrzymywał stypendium za osiągane wyniki w nauce. Doświadczenie zdobywał, m.in. w trakcie praktyk w sądach powszechnych i prokuraturze. Swoje zainteresowanie koncentruje wokół problematyki dochodzenia przez marynarzy roszczeń pracowniczych oraz odszkodowawczych z tytułu wypadków doznanych w takcie pracy na statku. Ponadto rozwija swoje zainteresowania w zakresie międzynarodowego prawa publicznego oraz międzynarodowego prawa morza. Z Kancelarią współpracuje od 2016 roku.
awatar
Ewelina Kułakowska
Aplikant radcowski
M: ewelina.kulakowska@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 350 59 93
Ewelina Kułakowska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje zainteresowania związane z prawem morskim rozwijała już na studiach, a tym samym pisząc pracę magisterską właśnie z tej gałęzi prawa. Praca magisterska dotyczyła problematyki związanej z zatrudnianiem marynarzy jako specyficznej grupy pracowników. Swoje zainteresowania koncentruje wokół szeroko pojętego prawa morskiego, a w szczególności wokół problematyki związanej z dochodzeniem przez marynarzy roszczeń odszkodowawczych, głównie z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, jak i roszczeń pracowniczych. Z Kancelarią współpracuje od 2017 roku.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95