Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Konwencja MLI - Marynarze

Konwencja MLI - Marynarze

Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług prawno-podatkowych dla marynarzy z całej Polski.


Z uwagi na liczne niekorzystne zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać w Polsce od 01.01.2019 roku w związku z Konwencją MLI marynarze mogą liczyć na wsparcie Kancelarii w następujących zakresach;

  • Analiza sytuacji podatkowej w związku z obowiązywaniem Konwencji MLI,
  • Reprezentacja w zakresie ewentualnych wezwań ze strony urzędów skarbowych;
  • Reprezentacja w zakresie uzyskania decyzji w przedmiocie ograniczenia poboru zaliczek;
  • Reprezentacja w zakresie rozliczeń lub korekt PIT.

Dnia 22.03.2018 roku Słowenia jako piąte państwo ratyfikowała Konwencję MLI, która weszła w życie w państwach, które dotychczas ją ratyfikowały m.in. Polska, Austria, Wyspa Man, Jersey, Słowenia, Wielka Brytania i Nowa Zelandia.


Niestety od dnia 01.01.2019 roku zgodnie z wprowadzanymi zmianami przez Konwencję MLI zacznie obowiązywać metoda proporcjonalnego zaliczenia w odniesieniu m.in. do Wielkiej Brytanii, do Nowej Zelandii.


Metoda ta nałoży na marynarzy posiadających polską rezydencję podatkową, którzy pracują u nowozelandzki lub brytyjskich armatorów następujące obowiązki:

  • Złożenia wniosków o ograniczenie poboru zaliczek w roku 2019 i ewentualnie w latach późniejszych;
  • Złożenia zeznań podatkowych w Polsce w związku z uzyskiwanymi dochodami z zagranicy za 2019 roku i ewentualnie za lata późniejsze.

Obowiązek ten dotyczy również marynarzy, którzy uzyskują dochody tylko z zagranicy.


Marynarze zatrudnieni w ww. modelach będą mogli skorzystać z ulgi abolicyjnej, dzięki której, w większości przypadków, podatek należny w Polsce zostanie obniżony do zera. Chcąc skorzystać z ulgi abolicyjnej trzeba spełnić przesłanki ustawowe i prawidłowo rozliczyć zeznanie roczne PIT (nie jest to PIT tzw. "zerowy")


Sytuacja polskich marynarzy zatrudnionych w 2019 roku u armatorów brytyjskich, nowozelandzki oraz japońskich, pomimo obowiązujących przepisów, z których jasno wynika obowiązywania tych przepisów od 01.01.2019 roku, jest dość skomplikowana i niejasna. Wynika to przede wszystkim z błędnych i niejasnych stanowisk niektórych organów podatkowych oraz braku merytorycznego stanowiska Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Dotychczasowe stanowiska Ministerstwa Finansów w tym zakresie uznać należy za niepełne i nie odnoszące się do meritum problemu. Z kolei rozbieżne stanowiska organów podatkowych dotyczące obowiązywania ww. przepisów, nawet w obrębie jednej dzielnicy, tylko pogłębiają te problemy interpretacyjne.

Polscy marynarze pracujący w roku podatkowym 2020 u armatorów z faktycznymi zarządami m.in. w Wielkiej Brytanii, w Nowej Zelandii, w Japonii, w Irlandii lub w Finlandii muszą liczyć się ze zmianą sposobu rozliczania swoich dochodów w Polsce. Pierwsze obowiązki w polskim systemie podatkowym dla tych marynarzy, którzy uzyskają w 2020 roku dochody z ww. źródeł, pojawią się już na początku 2020 roku w zakresie złożenia wniosków o ograniczenie poboru zaliczek lub zapłaty comiesięcznych zaliczek na poczet PIT. Należy pamiętać, iż ten obowiązek będzie dotyczył również polskich marynarzy zatrudnionych w ww. modelach również w przypadku zapłaty podatku zagranicą.

Jeżeli Grecja lub Norwegia nie ratyfikują Konwencji MLI w roku 2019 to zasady rozliczeń w Polsce w przypadku pracy polskiego marynarza na rzecz armatorów z ww. państw nie powinny ulec zmianie w roku 2020.


więcej informacji w Publikacje


Marynarzy zainteresowanych współpracą z Kancelarią zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95