Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

Zmiany dot. kwarantanny marynarzy pozostających w pracy

15 marca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. ogłoszenia stanu epidemicznego zgodnie, z którym wszyscy obywatele polscy przekraczający granicę kraju zobowiązani są do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

 

Ta zasada została skorygowana poprzez dodanie przepisu, że tej zasady "nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych (...) przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego".

 

W związku z ww. zmianą wprowadzoną do przedmiotowego rozporządzenia załoga statku, która wykonuje czynności zawodowe, nie będzie objęta kwarantanną.

 

Podkreślenia wymaga również fakt, iż mowa tu o załodze, która wykonuje swoje obowiązki zawodowe i jest „na kontrakcie”.

 

Kwarantannę dalej będą musieli odbyć polscy marynarze, którzy zejdą ze statku i będą powracać do domu (na ile to będzie możliwe) po zakończeniu kontraktu.

 

Warto również zaznaczyć, iż na podstawie ww. rozporządzenia marynarze, którzy nie są obywatelami RP nie mają prawa zejść na ląd w RP, tym samym ograniczono możliwość przekroczenia polskiej granicy przez cudzoziemców będących marynarzami. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym pakietem usług prawnych w związku z pandemią koronawirusa (Covid-19).


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy