Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

Koronawirus: Czy polski marynarz może pozyskać dokument urzędowy poświadczający stan zagrożenia epidemicznego w Polsce?

Ostatnimi dniami pojawia się wśród marynarzy potencjalna potrzeba pozyskania dokumentów pochodzących od polskich organów administracji morskiej, zaświadczających o obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce oraz zaleceniach władz odnośnie unikania podróży zagranicznych. Dokumenty takie, w przekonaniu wielu marynarzy, byłyby pomocne w kontaktach z zagranicznym armatorem i stanowiłyby dodatkowy argument umożliwiający odmowę podjęcia pracy na statku i jednoczesne zabezpieczenie ich interesów pracowniczych.

Wychodząc naprzeciw licznym wątpliwościom marynarzy, zespół Kancelarii podjął starania dla poczynienia bieżących ustaleń odnoszących się do tego zagadnienia.

 

1) Zgodnie z uzyskanymi informacjami, na dzień dzisiejszy urzędy morskie nie wydają, ani nie planują wydawania jakichkolwiek dokumentów urzędowych, które mogłyby służyć polskim marynarzom w ich relacjach z zagranicznymi armatorami, a dotyczącymi sytuacji epidemicznej w Polsce i potencjalnego ryzyka związanego z wyjazdami zagranicznymi;

 

2) Również inne organy władzy publicznej nie planują na dzień dzisiejszy wydawania tego rodzaju dokumentów, czy to w języku angielskim, czy chociażby w języku polskim;

 

3) W większości zagranicznych kontraktów marynarskich znajdują się zamknięte (enumeratywne) wyliczenia przesłanek wypowiedzenia już zawartego kontraktu. Nie obejmują one występowania ryzyka zakażenia chorobą zakaźną, czy też występowania stanu zagrożenia epidemicznego na określonym obszarze. Podobna sytuacja tyczy się prawa do repatriacji marynarza na koszt armatora;

 

4) W przypadku części spośród marynarzy wykonujących pracę na statkach zagranicznych armatorów, w grę może natomiast wchodzić prawo do natychmiastowego rozwiązania kontraktu (bez zachowania okresu wypowiedzenia), a nawet prawo do repatriacji na koszt armatora do kraju stałego zamieszkania, w przypadku ciężkiej choroby członków najbliższej rodziny takiego marynarza. W przekonaniu Kancelarii zarażenie koronawirusem może być interpretowane jako "ciężka choroba" dająca marynarzowi tego rodzaju uprawnienia. W tym zakresie konieczna jest jednakowoż każdorazowa analiza całości postanowień kontraktowych;

 

5) Na chwilę obecną brak jest jednoznacznych komunikatów ze strony zagranicznych związków zawodowych marynarzy (czy też ich federacji) odnośnie działań na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa marynarzy wyjeżdżających na kontrakty zagraniczne, a zwłaszcza jednoznacznego stanowiska czy marynarze czujący się zagrożeni mogą odmówić wykonania kontraktu, bez narażania się na utratę zatrudnienia lub inne negatywne skutki takiej decyzji (nagana, odmowa zatrudnienia w przyszłości). W większości przypadków związki sugerują, że tego rodzaju zachowania mogą być interpretowane jako naruszenie lub rażące naruszenie obowiązków pracowniczych (misconduct/gross misconduct). Jednocześnie podkreśla się - co też wskazywała uprzednio wskazywaliśmy - że Konwencja MLC zapewnia marynarzom prawo do bezpiecznych warunków pracy, toteż każdy przypadek powinien być oceniany indywidualnie.

 

Zważywszy na dynamiczną sytuację towarzyszącą ww. zagadnieniom, Zespół Kancelarii będzie dokonywał, w razie potrzeby, bieżącej aktualizacji informacji płynących od organów władzy publicznej, bądź organizacji pozarządowych, mających znaczenie dla interesów marynarzy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym pakietem usług prawnych w związku z pandemią koronawirusa (Covid-19).


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95