Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

UWAGA: Polscy marynarze powracający do domu, a kwarantanna w Polsce w związku z zagrożeniem Covid-19 (aktualizacja 20.03.2020)

Do Kancelarii napływają najprzeróżniejsze informacje dotyczące dynamicznych zmian dotyczących podejścia polskich służb granicznych i Sanepidu w odniesieniu do kwarantanny w Polsce związanej z powrotem polskiego marynarza do domu. Z uwagi na powyższe aktualizujemy informacje w tym zakresie:

 

1) Zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. ogłoszenia stanu epidemicznego wszyscy obywatele polscy przekraczający granicę Polski zobowiązani są do odbycia 14-dniowej kwarantanny;

 

2) W oparciu o przepisy ww. rozporządzenia, polscy marynarze wykonujący czynności zawodowe nie powinni być objęci kwarantanną np. praca na promie, który pływa pomiędzy dwoma portami, ale do czasu zmustrowania do domu;

 

3) Z kolei polscy marynarze, którzy wracają do domu po danej zmianie, nawet jeśli ich kontrakt jest dalej „aktywny”, powinni zostać objęci ww. 14 dniową kwarantanną w Polsce-tak przepisy;

 

4) Pamiętajmy, że każda sprawa marynarza powracającego do domu jest bardzo zindywidualizowana;

 

5) Z informacji, które napływają do Kancelarii wynika, iż polskie służby graniczne oraz oddziały Sanepidu bardzo różnie podchodzą do statusu polskich marynarzy wracających z ww. kontraktów. W niektórych przypadkach marynarze nie odbywają w ogóle kwarantanny np. Świnoujście;

 

6) Sprawa okazała się być na tyle niejasna dla urzędników, że ich praktyki w tym zakresie są bardzo rozbieżne, tak więc rekomendujemy aby każdy marynarz przed powrotem do domu skomunikował się z właściwą dla siebie Wojewódzką Stacją Sandepidu http://wsse.szczecin.pl/lista-stacji-wojewodzkich/ lub Strażą Graniczną;

 

7) W wielu przypadkach sam Sanepid odsyła marynarzy do właściwych Oddziałów Straży Granicznej https://www.strazgraniczna.pl/…/st…/struktura-sg/oddzialy-sg

lub Centrów Zarządzania Kryzysowego https://rcb.gov.pl/mapa/ , gdyż pracownicy Sanepidu nie są w stanie udzielić marynarzowi jednoznacznej odpowiedzi. Tłumaczą to również tym, że finalnie decyduje strażnik graniczny;

 

8) Na marginesie informujemy, że ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców ITF) wydała zgodę na przedłużenie czasu kontraktów ze 180 dni 210 dni – oczywiście jest to powodowane pandemią Covid-19;

 

9) Co więcej Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej oraz Europejska Federacja Transportowców w otwartym liście zaapelowały także do Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich o zwolnienie marynarzy z blokady przemieszczania się w ramach podmian załogowych oraz o możliwość przedłużania ważności certyfikatów dla marynarzy i statków o 3 miesiące, jeśli utracą ważność w najbliższym czasie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym pakietem usług prawnych w związku z pandemią koronawirusa (Covid-19).


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy