Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

UWAGA MARYNARZE! Zmiana zapisu dotyczącego obowiązku podlegania kwarantannie przez marynarzy !

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2020 (poz. 673) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmianie ulega §2 w ust. 9 w pkt 1 lit. b (zapis dotyczący wyłączenia spod obowiązku kwarantanny) i co za tym idzie otrzymuje on następujące brzmienie:

 

"9. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:

[...]

b) rybaków w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) lub marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także marynarzy po upływie okresu pracy na statku schodzących ze statku w polskim porcie celem bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy o pracy na morzu, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na morskich platformach wydobywczych i wiertniczych zlokalizowanych na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę,

[...]"

 

Powyższa modyfikacja, w ocenie Kancelarii wprowadza dodatkowy chaos w i tak niejasnej interpretacji zapisów dotyczących obowiązku kwarantanny u marynarzy. Wynika bowiem z niego, iż marynarze schodzący ze statku poza terytorium Rzeczypospolitej, bezzwłocznie repatriujący będą zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny.

 

 

Spornym pozostaje jednak zestawienie powyższej modyfikacji ze sformułowaniem  "w ramach wykonywania czynności zawodowych". 

 

Przepis rozporządzenia w pierwszej kolejności odnosi się do portów polskich po czym następuje przecinek (,) i sformułowanie "poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - co z kolei sugeruje, że chodzi o taką samą sytuację, tyle że mającą miejsce przy zejściu w porcie obcym. W naszej ocenie nie da się tego pogodzić z wyrażeniem "w ramach wykonywania czynności zawodowych" w jego dotychczasowym rozumieniu.

 

W dalszym ciągu finalną decyzję podejmuje funkcjonariusz Straży Granicznej oraz właściwy inspektor sanitarny. Mając na uwadze powyższą nowelizację, niewykluczone, iż zasadnym będzie kierowanie stosownych odwołań. „


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy