Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

W/NOR: Porozumienie w sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego dotyczące polskich marynarzy zatrudnionych pod banderą NIS

W związku z faktem, iż 31 grudnia 2019 roku ważność traciło porozumienie zawarte między właściwymi instytucjami Polski i Norwegii w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do marynarzy polskich zatrudnionych na statkach zarejestrowanych w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków tzw. NIS, Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy wraz z KSMMiR NSZZ Solidarność wystąpił do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęcie działań dążących do zawarcia z władzami Norwegii wyżej wymienionego porozumienia na kolejny okres.

 

W piśmie skierowanym do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy wraz z KSMMiR NSZZ Solidarność zawnioskowali o przedłużenie przedmiotowego porozumienia na kolejny okres 3 lat tj. Do 31 grudnia 2022 r.

 

Kluczowym argumentem za przedłużeniem obowiązującego porozumienia, był fakt, iż brak zawarcia porozumienie w sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego w stosunku marynarzy zatrudnionych pod banderą NIS, może skutkować faktycznym zaprzestaniem zatrudniania polskich marynarzy przez norweskich pracodawców.

 

Finalnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł porozumienia z Directorate of Labour Welfare w zakresie regulowanym rozporządzeniem nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jedynie na półroczny okres.

 

Tym samym polscy marynarze pracujący na statkach pływających pod banderą norweską zarejestrowaną w NIS w zakresie regulowanym w/w rozporządzeniem podlegają wyłącznie prawu polskiemu, a porozumienie takie obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

 

Na chwilę obecną Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie udzielił Kancelarii informacji na temat przedłużenia obowiązującego porozumienia zawartego między właściwymi instytucjami Polski i Norwegii w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do marynarzy polskich zatrudnionych na statkach zarejestrowanych w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków tzw. NIS. ZUS również nie był w stanie udzielić odpowiedzi czy i ewentualnie kiedy wystąpi z ponowny wnioskiem o przedłużenie przedmiotowego porozumienia.

 

W tej kwestii Kancelaria będzie na bieżąco monitorować sytuację i informować o wszelkich zmianach w tym zakresie.


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95