Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

Uwaga: powstaje "Stowarzyszenie w obronie marynarzy i ich rodzin"

Szanowni Państwo,

Na kanwie bardzo wielu próśb i monitów ze strony Klientów oraz osób zainteresowanych ostatnimi bardzo niekorzystnymi zmianami w prawie podatkowym m.in. dla marynarzy, podjęliśmy decyzję o stworzeniu „Stowarzyszenia w obronie marynarzy i ich rodzin”.

Wiele osób ze środowiska marynarskiego żyje w uzasadnionym przekonaniu, że ich interesy jako grupy nie są w sposób wystarczający i zarazem efektywny reprezentowane, dlatego też podjęliśmy się działań zmierzających do wsparcia prawnego w zakresie utworzenia właśnie takiej organizacji. 

 

Kilka ważnych kwestii:

1)      Celem działalności ww. Stowarzyszenia będzie podejmowanie różnych inicjatyw zmierzających do wprowadzenia w polskim porządku prawnym regulacji uwzględniających słuszne interesy marynarzy i ich rodzin (m.in. w kwestiach podatkowych, ubezpieczeniowych i pracowniczych).

2)      Docelowo Stowarzyszenie ma stać się organizacją lobbingową działającą na rzecz marynarzy i ich rodzin.

3)   Zamysłem jest podejmowanie inicjatyw (w tym legislacyjnych) mających na celu zmiany systemowe, a nie świadczenie doradztwa indywidulanym marynarzom.

4)      Stowarzyszenie ma być również płaszczyzną do wymiany myśli i poglądów w ww. zakresach.

5)   Stowarzyszenie ma mieć charakter apolityczny, co oczywiście nie wyklucza współpracy z m.in. poszczególnymi posłami, senatorami lub europosłami, którzy byliby w stanie faktyczne wesprzeć ww. inicjatywę.

6)    Kancelaria będzie świadczyć obsługę prawną Stowarzyszenia nieodpłatnie, tak więc nie będziemy z powyższego czerpać żadnych zysków.

 

Czego potrzebujemy, żeby rozpocząć działalność?

1)      Kilku osób chętnych do zawiązania Stowarzyszenia, gdyż ani ja osobiście ani nikt z członków Zespołu Kancelarii, z założenia, nie wejdzie formalnie w skład Stowarzyszenia.

2)      Członkowie wskazani w pkt.1 będą członkami założycielami Stowarzyszenia.

3)   Potrzebujemy jak najszerszego grona członków wspierających, którym może być każdy zainteresowany z branży morskiej.

4)   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy:

 stowarzyszenie.marynarzy@kancelaria-gdynia.eu

5)  Prosimy o podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer kontaktowy, zawód, określenie charakteru członkostwa w Stowarzyszeniu. Przesłanie ww. danych będzie poczytane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu zawiązania ww. Stowarzyszenia.

6) Osoby, które zgłoszą się otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej klauzulę RODO do podpisania, co jest warunkiem dalszego procedowania.

7)  Po zwrotnym przesłaniu podpisanej klauzuli RODO, osoby zainteresowane ww. inicjatywą zostaną poinformowane o dalszych kwestiach i planowanych krokach.

8)  Warunkiem utworzenia Stowarzyszenia jest zgłoszenie się co najmniej 7 członków założycieli i co najmniej 100 członków wspierających, gdyż w innym przypadku inicjatywa ta będzie miała znaczenie marginalne, co nie przyniesie zamierzonego efektu.

 

 

Patronem medialnym ww. inicjatywy będzie Portal Gospodarka Morska (www.gospodarkamorska.pl)

 

Z poważaniem

Mateusz Romowicz

Radca prawny


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy