Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

Lista państw- Ulga abolicyjna dla marynarzy w 2021

Ulga abolicyjna dla marynarzy w 2021 roku

 

Od dnia 01.01.2021 roku art. 27 g ust. 5 ustawy o PIT regulujący ulgę abolicyjną nabrał nowego brzmienia tj.: „Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.”

 

Oznacza to, że marynarz posiadający polską rezydencję podatkową chcąc skorzystać z ulgi abolicyjnej musi spełnić następujące przesłanki:

 

1) Efektywny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statek musi znajdować się w państwie, do którego znajduje zastosowanie metoda proporcjonalnego zaliczenia;

2) Państwo określone w pkt.1 nie może znajdować się na liście „rajów podatkowych”: patrz: Rozliczenia podatkowe marynarzy: od dnia 30 marca 2019 roku nowa lista rajów podatkowych http://www.kancelaria-gdynia.eu/artykul.html?id=32

3) Eksploatacja statku musi odbywać się w transporcie międzynarodowym;

4) Co więcej, od początku 2021 roku marynarz musi udowodnić, iż wykonuję pracę na statku poza „terytorium lądowym państw”.

 

Jakie obwiązki ciążą na marynarzu w związku z ulgą abolicyjną w 2021?

 

Pomijając, iż powyższe przesłanki powinny zostać udowodnione przez marynarza w kontakcie z Urzędem Skarbowym, co czasami rodzi liczne komplikacje, to marynarz musi pamiętać o dwóch kwestiach:

 

1) Złożeniu wniosku o ograniczenie poboru zaliczek w zakreślonym ustawowo terminie. 

2) Rozliczenia zeznania rocznego po upływie roku podatkowego, w którym pracował w modelu uprawniającym go do skorzystania z ww. preferencji podatkowej. 

 

Stany umowne i bezumowne, a ulga abolicyjna

 

Takie rozróżnienie państw objętych metodą proporcjonalnego zaliczenia, w odniesieniu do których, zgodnie z prawem, należy się marynarzom ulga abolicyjna, zostało narzucone bardzo wątpliwą praktyką stosowania ww. przepisów przez aparat skarbowych.

 

Otóż w przypadku tzw. stanów bezumownych, czyli tych, gdzie dane państwo nie zawarło umowy z o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską, organy podatkowe dodają w sposób całkowicie nieuprawniony i niezgodny z przepisami przesłankę „zapłaty podatku zagranicą”, jak niezbędną do skorzystania z ulgi abolicyjnej.

 

Poniżej przedstawiamy listę państw w przypadku których marynarze posiadający polską rezydencję podatkową mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej w 2021 roku. Warto nadmienić, iż lista ta nie ma charakteru zamkniętego i stanowi odzwierciedlenie najczęściej pojawiających się państw objętych ulgą abolicyjną w modelach zatrudnienia polskich marynarzy. 

 

Stany umowne:

1) Norwegia;

2) Singapur;

3) Arabia Saudyjska;

4) Katar;

5) Wielka Brytania;

6) Irlandia;

7) Nowa Zelandia;

8) Japonia;

9) Baliwat Guernsey;

10) Jersey;

11) Portugalia;

12) Indie;

13) Australia;

14) Finlandia.

 

Stany bezumowne:

1) Brazylia;

2) Nigeria;

3) Angola;

4) Bermudy;

5) Gibraltar;

6) Kajmany; 

7) Wspólnota Bahamów;

8) Ghana.

 

  Marynarze powinni również pamiętać, iż stopień zindywidualizowania ich spraw podatkowych jest bardzo wysoki i za każdym razem wymaga dogłębnej analizy stanu faktycznego, dokumentów oraz stosownych przepisów.

 

Z uwagi na powyższe, wszystkich marynarzy chcący skorzystać z ulgi abolicyjnej w roku 2021 zachęcamy do kontaktu z Kancelarią w celu weryfikacji ich sytuacji podatkowej i posiadanych przez nich dokumentów. 

 


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95