Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

Postulaty do specustawy: sytuacja ukraińskich marynarzy a dokumenty marynarskie

W związku ze zbrodniczą napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, łamiącą wszelkie obowiązujące normy prawa międzynarodowego i związanym z tym napływem uchodźców wojennych, którzy przybywają do Polski, niezbędnym jest zwrócenie uwagi na obecną sytuację dotyczącą ukraińskich marynarzy, w kontekście uzyskania, bądź odnowienia przez nich dokumentów marynarskich, a co za tym idzie zapewnienia im możliwości zarobkowania i utrzymania swych rodzin w tym ekstremalnie trudnym czasie.

 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż na dziś tj. 02 marca 2022 r., niestety nadal brak jest przepisów, czy chociażby "praktyk" regulujących powyższą kwestię.

 

Aktualnie ukraińscy marynarze (jako cudzoziemcy pochodzący spoza krajów Unii Europejskiej), mogą uzyskać bądź wymienić m.in. książeczkę żeglarską na podstawie przepisów ogólnych.

 

Jak ukraiński marynarz może uzyskać lub wymienić niezbędne dokumenty?

 

Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej składa się osobiście do jednego z Urzędów Morskich. Wniosek można też złożyć elektronicznie, w tym przypadku wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (e-dowodem). Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, m.in:

 

a) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
b) ważne świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w zakresie bezpieczeństwa, wydane w oparciu o Prawidło VI Konwencji STCW, czyli:
- zintegrowane świadectwo w zakresie bezpieczeństwa, albo
- świadectw w zakresie: indywidualnych technik ratunkowych, bezpieczeństwa własnego odpowiedzialności wspólnej, p-poż stopnia podstawowego lub wyższego, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej lub w zakresie pierwszej pomocy medycznej lub opieki medycznej nad chorym, albo
- świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych;
c) świadectwo zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na statku, wystawione przez uprawnionego lekarza, ważne nie krócej niż przez miesiąc od dnia złożenia wniosku.
d) dowód osobisty lub paszport – do wglądu;
e) dowód wniesienia opłaty za wystawienie książeczki żeglarskiej. Książeczkę żeglarską wystawia się na okres 10 lat. Natomiast książeczki żeglarskie dla obcokrajowców, którzy nie są obywatelami państw UE wystawia się na okres 5 lat.

 

Specustawa, a ukraińscy marynarze

 

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż aktualnie Rząd opracowuje tzw. specustawę, która ma uregulować zasady pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce. Z doniesień medialnych wynika, iż specustawa może być już przyjęta na czwartkowym bądź piątkowym posiedzeniem Sejmu. Niemniej jednak, nie jest wiadome czy znajdą się w niej przepisy dedykowane tym obywatelom Ukrainy, którzy świadczą pracę w charakterze marynarzy.

 

W ramach postulatów do ww. specustawy należałoby rozważyć wprowadzenie ułatwień w uzyskiwaniu lub przedłużaniu dokumentów przez ukraińskich marynarzy, którzy z oczywistych względów mogą nie dysponować kompletem ww. dokumentów, co z kolei zablokuje im możliwość wykonywania pracy na morzu.

 

Oczywistym wydaje się również postulat, aby książeczki żeglarskie dla ukraińskich marynarzy były wystawiane na okres 10 lat.

 

W projektowanych przepisach należałoby również rozważyć wprowadzenie okresowych dofinansowań dla szkoleń ukraińskich marynarzy, dla których w obecnym czasie ceny tych szkoleń mogą okazać się zaporowe.

 

Darmowa pomoc prawna dla ukraińskich marynarzy i ich rodzin

 

Безоплатна правова допомога для українських моряків та їх сімей

 

Szanowni Państwo,

Bezprawna i zarazem bezwzględna agresja wojenna Rosji na Ukrainę wywołała w Naszym Zespole szczere oburzenie.

Od kilku dni zapewniamy jako Kancelaria pomoc finansową i rzeczową dla uchodźców z Ukrainy.

Wojna, którą wywołał Putin jest tym bardziej oburzająca, że jest ewidentnie ukierunkowana na ludność cywilną, co w ocenie społeczności międzynarodowej i Nas samych powinno być zakwalifikowane i jak najszybciej zwalczane jako zbrodnie wojenne.

Wojna jest złem, któremu trzeba przeciwdziałać wszystkimi możliwymi humanitarnymi środkami pamiętając, że jeśli nie będziemy jej przeciwdziałali wspólnie jako społeczność międzynarodowa, Ukraina może stać się pierwszym z długiej listy państw, które staną się obiektami ataków Rosji lub ich popleczników.

Zespół Kancelarii od dziś, do odwołania, uruchamia darmową pomoc prawną dla ukraińskich marynarzy i ich rodzin. Pomocy tej będziemy udzielali w zakresie naszych kompetencji (podatki marynarskie, zmiana rezydencji podatkowej, sprawy pracownicze marynarzy etc.).

Na sam koniec chciałbym wyrazić swój podziw i wielki szacunek dla wysiłku wojennego, który prezentuje naród ukraiński w obliczu tak bezprecedensowej, w obecnych czasach, i zmasowanej rosyjskiej agresji.

Шановний народ, безжальна і незаконна війскрва агресія Росії на Україну викликала щире обурення нашої команди.

Уже протягом кількох днів ми надаємо як юридичну так і фінасову допомогу для біженців з України.

Війна яку спричинив Путин, жахлива бо чітко спрямована на мирне населення, міжнародне співтовариство і ми самі повинні бути кваліфіковані щоб як найшвидше надавати допомогу.

Война - це зло якому необхідно противодіти всіма можливими гуманітарними заходами! . Пам'ятайте, якщо ми не будемо противодіяти разом як Міжнародова спільнота, Україна може стати перша в довгий список країн які будуть стояти як обьекти нападу з боку Росії та їх поплічників.

Команда юридичної фірми від сьогодні до відміни війскового стану, починає БЕЗКОШТОВНІ правові допомоги для українских моряків та їх сімей. Допомогу будемо надавати в рамках нашої компетенції (морскі податки, зміна місця проживання, справи моряків тощо).

В самому кінці я хотів би висловити свое захоплення і велику повагу українскому народу в протівоотпору російскій агресії.

Radca prawny Mateusz Romowicz


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95