Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

Компенсація морякам: час має значення!

Вступ

 

Як ми неодноразово зазначали у своїх публікаціях, життя і здоров’я моряків дуже часто піддається різним небезпекам і ризикам. Враховуючи нинішні темпи роботи моряків, необхідність забезпечення ланцюга поставок, а отже, величезний стрес і тиск, який постійно впливає на моряків, нерідко може дійти до нещасного випадку, який може мати довготривалі наслідки не тільки для самих моряків, а й для їхніх сімей.

 

Втрата життя, тілесні ушкодження або погіршення здоров'я члена екіпажу судна є типовими випадками, за які судновласник несе цивільну відповідальність. Претензії, висунуті судновласнику з цього приводу, зазвичай виражаються в розмірах, зазначених у договорі – т. зв. договірна компенсація. 

 

У багатьох випадках моряки практично позбавлені можливості пред'явлення претензій з вищезазначених питань, напр., у зв’язку з заподіянням тривалої шкоди їх здоров’ю, єдиною причиною якої був нещасний випадок на борту, оскільки вони не мають необхідних юридичних знань та документації, завдяки якій вони могли б швидко та мирно вирішити свою справу. Крім того, практика показує, що в деяких випадках моряків навмисно вводять в оману суб’єкти, зобов’язаннями яких є виплата вищезазначених компенсація.

 

Нещасний випадок на виробництві – перші кроки

 

Якщо на судні стався нещасний випадок, моряк або його родичі повинні в першу чергу забезпечити складення протоколу або звіту про нещасний випадок, копію якого, завірену капітаном, також слід передати потерпілому моряку або його найближчій родині.

 

Тоді, з точки зору інтересів потерпілого моряка, дуже важливо зібрати повну робочу документацію. Ми маємо на увазі договір (англ. Seafarers Employment Agreement), а також інші документи, які можуть являти собою додатки до договору, що розвивають договірні положення. Такими документами насамперед є: Колективний трудовий договір (англ. Collective Bargaining Agreement), Умови працевлаштування (англ. Terms and Conditions). Саме вищезазначені документи є своєрідною підставою для визначення підстави та можливого розміру суми компенсації з приводу нещасного випадку на виробництві. Це настільки важливо і з досвіду юридичної фірми випливає, що дуже часто по-різному розглядається судновласником та його страховиком претензія внаслідок нещасного випадку на виробництві, що призводить до довготривалої шкоди здоров’ю, а інакше, що призводить до стійкої втрати працездатності в морському судноплавстві, або, врешті, вимога про відшкодування збитків з приводу смерті моряка.

 

Що надзвичайно важливо, вищезгадані документи також дуже часто вказують на чинне законодавство в контексті подання відповідних вимог. Як ми зазначали в багатьох наших попередніх публікаціях, правило полягає в тому, що у випадку договорів моряків, а отже, стосовно будь-яких претензій у цьому відношенні, ні польське законодавство, ні юрисдикція польських судів не застосовуватимуться. Це означає, не що інше, як визначення чинного законодавства, на підставі якого буде обґрунтовано пред’явлення відповідних вимог про відшкодування збитків, буде наступним основним кроком у контексті початку процедури, спрямованої на отримання відповідного розміру відшкодування з приводу нещасного випадку на виробництві. 

 

 

Час має значення - давність 

 

Не можна залишити без коментарів питання, пов’язані з можливим проміжком часу між нещасним випадком та початком моряком дороги, що веде до стягнення компенсації.

 

Найбільший ризик у цьому відношенні, безсумнівно, пов’язаний із строком давності, після якого висування можливих вимог може бути повністю виключено. Для його визначення необхідно звернутися до положень чинного законодавства щодо конкретного випадку. Зазвичай термін давності становить три роки від дати настання події (напр., у грецькому законодавстві). Однак і в цьому питанні ми не можемо говорити про правило, про що свідчать коротші строки давності, що застосовуються, напр., згідно із законодавством Панами – у багатьох випадках це буде лише один рік.

 

Варто також пам’ятати, що початок переговорів з відповідними суб’єктами щодо відшкодування шкоди у зв’язку з нещасним випадком моряка жодним чином не перериває та не зупиняє перебіг строку давності. Отже, вимога, що є предметом переговорів, може потрапити під строк давності після закінчення встановлених законом строків (зазвичай 3 роки). 

 

Час має значення – забезпечення вимог

 

Негайний початок процесу відшкодування також має велике значення не тільки в контексті обмеження строку давності вимог, а й з точки зору забезпечення витрат на лікування моряка за кордоном (а також у Польщі), або також у зв'язку з можливими деліктами - тобто пов'язаними із забороненою дією роботодавця, в якій він винний. Досвід юридичної фірми показує, що після збору відповідної документації та визначення чинного законодавства доцільно звернутися із заявою про забезпечення відповідних вимог до судновласника/страховика.

 

Важливо, що залежно від чинного законодавства може виявитися, що з точки зору інтересів моряка та його сім’ї, лікування на місці буде більш вигідним і його легше буде здійснити, ніж репатріація до Польщі та подальше відшкодування медичних витрат. Зрозуміло, вищезазначені питання мають оцінюватися індивідуально щодо конкретного випадку та конкретної події. Так що це не буде правилом, але це дуже важлива обставина, про яку варто пам’ятати.

 

Досвід юридичної фірми показує, що моряки часто відкладають початок процесу компенсації та звертаються за порадою через місяці чи навіть роки після заподіяння шкоди. Розуміючи мотиви, якими вони керуються, напр., бажання уникнути суперечки з досі діючим роботодавцем, слід чітко вказати, що така поведінка несе великий ризик. Особливо це пов’язано з тим, що – як ми вже зазначали – у більшості випадків застосовуватиметься лише право іноземної держави, а також іноземні суди будуть компетентними щодо вирішення спорів. З огляду на високу вартість юридичних послуг, що надаються іноземними юридичними фірмами, з польської точки зору, судові розгляди для багатьох людей можуть виявитися практично виключеними. У той же час юридичні заходи, вжиті занадто пізно, в тому числі спрямовані на мирне врегулювання спору, можуть виявитися неефективними з огляду на кількість інструментів, які є у розпорядженні судновласників або їх страховиків для продовження провадження.

 

Висновки

 

Беручи до уваги вищезазначені міркування, доцільно запропонувати морякам не відкладати вжиття необхідних заходів для отримання виплат у разі нещасного випадку на виробництві/професійного захворювання. Зокрема, рекомендуємо швидкий збір відповідної робочої документації та її поглиблений аналіз.

 

Наступним кроком буде розумно оцінити обґрунтованість вимог відповідно до чинного законодавства, що, у свою чергу, може означати вжиття негайних заходів для захисту інтересів моряка або його сім’ї. Нажаль, у справах про компенсацію морякам внаслідок нещасного випадку на виробництві неможливо встановити одне й те саме правило з точки зору всіх таких випадків. Роботодавці/судновласники та їх страховики є міжнародними організаціями, які ведуть бізнес у всьому світі, кожен договір моряка різний, і дуже часто передумови відповідальності судновласника/роботодавця формулюються по-різному – залежно від політики певної організації.

 

У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо компенсації морякам рекомендуємо звернутися до спеціалізованої юридичної компанії, яка зможе повноцінно оцінити справу та розвіяти будь-які сумніви. 

 

 

Ознайомтеся з нашою пропозицією обслуговування моряків

 

Матеуш Ромович

Юрисконсульт – автор численних публікацій, з багаторічним досвідом надання юридичних послуг фізичним особам та суб’єктам господарювання, який спеціалізується зокрема на комплексному юридичному обслуговуванні моряків.

www.mateusz-romowicz.pl

 


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95