Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Konwencja MLI - Marynarze

Konwencja MLI - Marynarze

Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług prawno-podatkowych dla marynarzy z całej Polski.


W związku z obowiązywaniem Konwencji MLI w Polsce od 01.01.2019 roku marynarze mogą liczyć na wsparcie Kancelarii w następujących zakresach;

  • Analiza sytuacji podatkowej w związku z obowiązywaniem Konwencji MLI,
  • Reprezentacja w zakresie ewentualnych wezwań ze strony urzędów skarbowych;
  • Reprezentacja w zakresie uzyskania decyzji w przedmiocie ograniczenia poboru zaliczek;
  • Reprezentacja w zakresie uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych;
  • Reprezentacja w zakresie rozliczeń lub korekt PIT.

W związku z powyższym w odniesieniu do niektórych państw (m.in. Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Japonia, Irlandia, Finlandia, Norwegia w pełny zakresie oraz Grecja) dochodzi lub niebawem dojdzie do zmiany metody unikania podwójnego z korzystnej metody tj. wyłączenia z progresją na mniej korzystną metodę tj. proporcjonalne zaliczenie.


Metoda proporcjonalnego zaliczenia nakłada na marynarzy posiadających polską rezydencję podatkową, którzy pracują u armatorów z państw objętych tą metodą następujące obowiązki:

  • Złożenia wniosków o ograniczenie poboru zaliczek w roku podatkowym;
  • Złożenia zeznań podatkowych w Polsce w związku z uzyskiwanymi dochodami z zagranicy za rok podatkowy, w którym uzyskano dochody z ww. źródeł i ewentualnie za lata późniejsze, jeżeli praca w tym modelu będzie kontynuowana.

Obowiązek ten dotyczy również marynarzy, którzy uzyskują dochody tylko z zagranicy lub gdy zapłacili podatek zagranicą. 


Marynarze zatrudnieni w ww. modelach będą mogli skorzystać z ulgi abolicyjnej, dzięki której, w większości przypadków, podatek należny w Polsce zostanie obniżony do zera. Chcąc skorzystać z ulgi abolicyjnej trzeba spełnić przesłanki ustawowe i prawidłowo rozliczyć zeznanie roczne PIT (nie jest to PIT tzw. "zerowy")


Sytuacja polskich marynarzy zatrudnionych w 2019 roku u armatorów brytyjskich, nowozelandzki oraz japońskich, pomimo obowiązujących przepisów, z których jasno wynika obowiązywania tych przepisów od 01.01.2019 roku, jest dość skomplikowana i niejasna. Wynika to przede wszystkim z błędnych i niejasnych stanowisk niektórych organów podatkowych oraz braku merytorycznego stanowiska Ministerstwa Finansów w tym zakresie.


Więcej: Konwencja MLI a sprawy podatkowe marynarzy jako przejaw dysfunkcjonalności polskiego aparatu skarbowego ? wywiad z radcą prawnym Mateuszem Romowiczem

https://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/konwencja-mli-a-sprawy-podatkowe-marynarzy-jako-przejaw-dysfunkcjonalnosci-polskiego-aparatu-skarbowego-wywiad-z-radca-prawnym-mateuszem-romowiczem.html


Polscy marynarze pracujący w roku podatkowym 2020 u armatorów z faktycznymi zarządami m.in. w Wielkiej Brytanii, w Nowej Zelandii, w Japonii, w Irlandii lub w Finlandii muszą liczyć się ze zmianą sposobu rozliczania swoich dochodów w Polsce.


Pierwsze obowiązki w polskim systemie podatkowym dla tych marynarzy, którzy uzyskają w 2020 roku dochody z ww. źródeł, pojawią się już na początku 2020 roku w zakresie złożenia wniosków o ograniczenie poboru zaliczek lub zapłaty comiesięcznych zaliczek na poczet PIT.


Dnia 17.07.2019 roku Konwencję MLI ratyfikowała również Norwegia. Grecja do początku września 2019 roku nie ratyfikowała jeszcze Konwencji MLI.


więcej informacji w Publikacje


Marynarzy zainteresowanych współpracą z Kancelarią zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95