Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Podatki dla marynarzy

Podatki dla marynarzy

Kancelaria w szczególności skupia się na ustalaniu sytuacji prawno - podatkowej polskich marynarzy, rozwiązując m.in. skomplikowane sprawy dotyczące statusu podatkowego polskich marynarzy pracujących na statkach zarządzanych przez armatorów zagranicznych, reprezentując ich w stosunkach z zagranicznymi armatorami i pośrednikami.
 
Mateusz Romowicz zapewnia reprezentację na terenie całej Polski licznemu gronu marynarzy w sprawach podatkowych przed polskimi, jak również przed zagranicznymi organami podatkowymi (m.in. norweskie organy podatkowe). Mateusz Romowicz prowadzi także dla marynarzy cykliczne szkolenia prawne zmierzające do podwyższenia świadomości prawnej w środowisku marynarskim.
 
Podatki marynarskie to zagadnienie, które rodzi wiele wątpliwości w środowisku marynarskim, gdyż nie jest nigdzie jednorodnie uregulowane, co z kolei stwarza wiele problemów interpretacyjnych i jest źródłem błędnych przekonań marynarzy co do ich statusu podatkowego w Polsce i za granicą. Liczne grono marynarzy w ogóle nie rozlicza się z podatków, pomimo iż w oparciu o niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania powinni bezwzględnie rozliczyć się z podatków w Polsce np. w przypadku zatrudnienia u armatora z efektywnym zarządem w Holandii. W środowisku marynarskim panuje dość powszechne przekonanie, że nie są oni objęci żadnym systemem podatkowym, a co za tym idzie, iż urząd skarbowy nie jest w stanie ich znaleźć, co jak praktyka wskazuje, jest błędnym rozumowaniem, gdyż:
  • Przy zakupie mieszkania lub samochodu należy opłacić podatek od czynności prawnych i złożyć stosowne zeznanie w Urzędzie Skarbowym, co skutkuje tym, iż marynarz kupujący składnik majątkowy, zostaje zarejestrowany w ewidencji podatników. Bardzo często organ podatkowy w następstwie takiego zgłoszenia wzywa podatnika, aby wykazał skąd pochodzą środki na ww. zakup;
  • Każdy marynarz może zostać poddany kontroli podatkowej nawet jeśli nie figuruje w bazie danych urzędu skrabowego, gdyż każdego marynarza może zadenuncjować członek rodziny lub sąsiad (co niestety w praktyce często się zdarza).
  • W ciągu ostatnich lat wielu polskich marynarzy zostało wezwanych przez polskie urzędy skarbowe. Przyczyną w/w. kontroli były informacje wysyłane przez zagraniczne organy podatkowe do polskich organów podatkowych w zakresie przychodów uzyskanych przez marynarzy zagranicą m.in. holenderskie, duńskie, angielskie, norweskie organy podatkowe.
UWAGA:
  • Każdy marynarz znajduje się w innej sytuacji podatkowej niż jego kolega po fachu, gdyż kwestie opodatkowania marynarzy mają charakter bardzo zindywidualizowany. Powyższa okoliczność powodowana jest różnoraką treścią kontraktów, które zawierają marynarze wykonujący pracę na tym samym statku lub okolicznością uzyskiwania przychodów z różnych krajów w roku podatkowym (w tym z Polski).
  • Sytuacja, w której kolega marynarza pływający na tej samej linii/statku, u tego samego armatora/pracodawcy nie rozlicza się w Polsce z podatków nie oznacza automatycznie, że marynarz nie będzie musiał się rozliczyć swego podatku w Polsce! Każdy marynarz chcąc zminimalizować ryzyko potencjalnych problemów podatkowych powinien podjąć ewentualne decyzje związane z wyborem pracodawcy/armatorem, zakupem domu lub samochodu po uprzedniej konsultacji prawnej, która określi jego sytuację podatkową oraz ryzyko podatkowe związane z planowanymi działaniami.
Honorarium za poradę prawną w zakresie ustalenia sytuacji podatkowej marynarza wynosi 400 zł brutto.
Honorarium za reprezentację marynarza w toku kontroli podatkowej jest ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95