Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Prawnicy

Prawnicy

awatar
Paulina Sawościanik
Prawnik
M: paulina.sawoscianik@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
Paulina Sawościanik - specjalizuje się w dziedzinach prawa morskiego, w szczególności tzw. prawa stoczniowego oraz handlowego i międzynarodowego. Łączy wiedzę i doświadczenie prawnicze z inżynierskim.
awatar
Kamila Staś
Prawnik
M: kamila.stas@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
Kamila Staś ukończyła studnia prawnicze na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie morskim, włączając marynarskie prawo pracy czy prowadzenie spraw z zakresu umów marynarskich. Zdobywa doświadczenie w kontaktach z organami podatkowymi w sprawach dotyczących podatków marynarskich oraz rozliczeń podatkowych marynarzy w Polsce. Ponadto, aktywnie uczestniczy w prowadzeniu spraw z zakresu tzw. prawa morskiego, przygotowując oraz analizując kontrakty. Nadto rozwija swoje zainteresowania z zakresu prawa podatkowego. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego w tym prawa rodzinnego.
awatar
Przemysław Niewiński
Prawnik
M: przemyslaw.niewinski@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, a w 2019 r. aplikację Komorniczą przy Izbie Komorniczej w Gdańsku wieńcząc ją zdanym z wynikiem pozytywnym egzaminem zawodowym. W dotychczasowej pracy, szczególnie w ostatnim okresie, zajmował się zawodowo interpretacją oraz praktycznym wykorzystaniem przepisów prawa.  W Straży Granicznej z dziedziny prawa morskiego, w pracy u Komornika Sądowego prawa cywilnego, zarówno materialnego jak i proceduralnego. Przemysław Niewiński jest również wykładowcą akademickim na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, który prowadzi zajęcia z takich dziedzin prawa jak prawo transportowe oraz wpływ polityki morskiej na gospodarkę światową. W kręgu jego zainteresowań szczególnie bliska jest mu dziedzina prawa morskiego.