Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria Radcy Prawnego Legal Consulting-Mateusz Romowicz świadczy szeroki wachlarz usług prawnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, zapewniając pełną obsługę prawną osób fizycznych (w tym marynarzy i osób pracujących zagranicą) oraz przedsiębiorców.

Odpowiadaj
ąc na zapotrzebowania Klientów, Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie:
 • Udzielania fachowych porad prawnych;

 • Sporządzania opinii prawnych oraz informacji prawnych;

 • Pełną reprezentację w postępowaniu przedsądowym (negocjacje w sprawach rzeczowych, windykacyjnych, odszkodowawczych etc.);

 • Profesjonalnego zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych oraz przed urzędami państwowymi;

 • Kompleksowej obsługi prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń na każdym etapie postępowania;

 • Konstruowania i opiniowania umów z przeznaczeniem do obrotu prywatnego i handlowego;

 • Wykonywania profesjonalnego audytu prawnego;

 • Reprezentacji w przedsądowym postępowaniu mediacyjnym i pojednawczym.

W ramach obsługi prawnej Kancelaria oferuje m.in. pomoc prawną w sprawach z zakresu:

 • Prawa rzeczowego (podział majątku, zniesienie współwłasności etc.);

 • Prawa spadkowego (reprezentacja w sprawach spadkowych);

 • Odszkodowań za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia (sprawy odszkodowawcze w Polsce i zagranicą etc.);

 • Odszkodowań za szkody majątkowe, w tym za szkody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

 • Reprezentacji w sprawach z tytułu bezprawnego posadowienia urządzeń przesyłowych;

 • Prawa zobowiązań (roszczenia z umów, opiniowanie umów etc.);

 • Reprezentacji przy dochodzeniu od Skarbu Państwa roszczeń nacjonalizacyjnych;

 • Ochrony dóbr osobistych;

 • Prawa konsumenckiego.

Zespół Kancelarii dba o to, aby pomoc prawna była świadczona z uwzględnieniem Państwa potrzeb, szybkości obrotu prawnego oraz w oparciu o jak najwyższe standardy obsługi.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95