Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz zajmuje się kompleksową obsługą prawną Klientów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, Kancelaria koncentruje swoją działalność
w następujących obszarach prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • W sprawach o rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie;

 • W sprawach o separację;

 • Podziału majątku wspólnego małżonków;

 • Uregulowanie kontaktów z dzieckiem;

 • W sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej;

 • Pozbawienia lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców;

 • Przyznanie alimentów małżonkowi, który nie ponosi winy rozpadu małżeństwa

 • Podwyższenie lub obniżenie alimentów na dziecko;

 • Umowy majątkowe małżeńskie;

 • Przysposobienie (adopcja);

 • Ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka.

Kancelaria obsługuje Klientów m.in. w następujących zakresach:

 • Reprezentacja procesowa Klientów indywidualnych w sprawach o rozwód i separację na wszystkich etapach postępowania;

 • Sporządzanie dla Klientów pozwów, wniosków oraz innych pism procesowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;

 • Przygotowywanie analiz wraz z rekomendacjami w zakresie umów majątkowych i małżeńskich;

 • Reprezentacja Klientów w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków;

 • Świadczenie pomocy prawnej w zakresie ustalenia i zaprzeczenia pochodzenia dziecka.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95