Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

Rozliczenia podatkowe marynarzy: od dnia 30 marca 2019 roku nowa lista rajów podatkowych

Wstęp

 

Marynarze, którzy będą planowali zatrudnienie w 2020 roku u zagranicznych armatorów lub będą zobowiązani do rozliczenia w Polsce za rok 2019, powinni pamiętać, że od dnia 30 marca 2019 roku weszło w Polsce w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U.2019.599). Powyższe państwa potocznie określa się mianem „rajów podatkowych”. Warto pamiętać, że dla marynarzy ww. kraje i terytoria są niekorzystne podatkowo o czym poniżej.

 

Nowa lista „rajów podatkowych” od 30 marca 2019 roku

 

W oparciu art. 23 v ustawy o PIT wprowadzono do obrotu prawnego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U.2019.599), które weszło w życie dnia 30 marca 2019 roku, określając tym samym listę „rajów podatkowych”, która składa się z następujących krajów i terytoriów:

 

1) Księstwo Andory,

2) Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

3) Antigua i Barbuda,

4) Saint-Maarten, Curacao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów,

5) Królestwo Bahrajnu,

6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

7) Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią,

8) Wspólnota Dominiki,

9) Grenada,

10) Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej,

11) Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej,

12) Republika Liberii,

13) Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej,

14) Republika Malediwów,

15) Republika Wysp Marshalla,

16) Republika Mauritiusu,

17) Księstwo Monako,

18) Republika Nauru,

19) Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią,

20) Republika Panamy,

21) Niezależne Państwo Samoa,

22) Republika Seszeli,

23) Saint Lucia,

24) Królestwo Tonga,

25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych,

26) Republika Vanuatu.

 

Ulga abolicyjna, a „raje podatkowe”

 

Marynarz posiadający polską rezydencję podatkową, który uzyska w danym roku podatkowym przychody z tytułu pracy najemnej wykonywanej na statku morskim eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w "raju podatkowym" będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Chcąc, w takim przypadku obliczyć polskie zobowiązanie podatkowe, marynarz będzie musiał skorzystać z metody proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia podatku zapłaconego zagranicą). 

 

Ponadto, w przypadku „rajów podatkowych” zgodnie z art. 27g ust. 3 ustawy o PIT wyłączono możliwość zastosowania ulgi abolicyjnej, która na przestrzeni ostatnich lat umożliwiła wielu polskim marynarzom uniknięcie zapłaty podatku w Polsce np. praca na rzecz armatora norweskiego lub singapurskiego etc. 

 

W związku z powyższym, dochody uzyskane przez marynarza będącego polskim rezydentem podatkowym z pracy na statku eksploatowanym przez armatora z “raju podatkowego" będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych w Polsce bez prawa do skorzystania z ulgi abolicyjnej

 

Warto również podkreślić, że polscy marynarze zatrudnieni w ww. modelu w danym roku podatkowym, będą również zobowiązani do wpłacania comiesięcznych zaliczek na poczet PIT do polskiego Urzędu Skarbowego właściwego przez ich miejsce zamieszkania. Wpłata ww. zaliczek powinna następować w wysokości 17% faktycznie uzyskanych dochodów i w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym marynarz wrócił do Polski ze statku lub po miesiącu, w którym uzyskał dochód będąc w Polsce. Zaliczki te następnie rozlicza się w zeznaniu rocznym po zakończeniu danego roku podatkowego. Trzeba podkreślić, że w takich stanach faktycznych marynarz nie ma możliwości uzyskania ograniczenia poboru zaliczek. 

 

Państwa usunięte z listy „rajów podatkowych” w latach wcześniejszych

 

Na przestrzeni ostatni lat usunięto 11 krajów i terytoriów z listy “rajów podatkowych” tj.: Belize, Bermudy, Gibraltar, Kajmany, Montserrat, oraz Turks i Caicos, Wspólnota Bahamów, Księstwo Liechtensteinu, Barbados, Federacja Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i Grenadyny.

 

W przypadku usunięcia danego państwa lub terytorium z listy „rajów podatkowych” i braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ww. państwem, marynarzowi, który wykonuje pracę dla armatora z faktycznym zarządem w takim państwie/terytorium, marynarzowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje ulga abolicyjna w Polsce. Powyższe uprawnienie nie jest warunkowane zapłatą podatku zagranicą. Niestety z uwagi na bardzo fiskalne nadinterpretacje przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w praktyce, Urzędy Skarbowe oczekują dowodu zapłaty podatku zagranicą, żeby marynarz mógł skorzystać z dobrodziejstwa ulgi abolicyjnej. 

 

Przypominamy, iż polscy marynarze pracujący w ww. modelu w danym roku podatkowym, będą również zobowiązani do wpłacania zaliczek na poczet PIT do polskiego Urzędu Skarbowego właściwego przez ich miejsce zamieszkania, w wysokości 17% faktycznie uzyskanych dochodów, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do Polski ze statku lub po miesiącu, w którym uzyskali dochód będąc w Polsce. Zaliczki te następnie rozlicza się w zeznaniu rocznym po zakończeniu danego roku podatkowego. W takich przypadkach nie ma możliwości uzyskania przez podatnika ograniczenia poboru zaliczek, gdyż organy podatkowe ograniczą zaliczki tylko w przypadku posiadania przez marynarza dokumentów potwierdzających fakt zapłaty podatku zagranicą. 

 

Wnioski

 

Warto pamiętać, że wbrew potocznemu określeniu "raje podatkowe" wcale nie są korzystne podatkowo dla polskich marynarzy posiadających rezydencję podatkową w Polsce, gdyż rodzą liczne obowiązki w Polsce m.in. obowiązek zapłaty zaliczek na poczet PIT w roku podatkowym oraz po zakończeniu roku podatkowego obowiązek rozliczenia podatkowego i zapłaty podatku w Polsce. 

 

Zespół Kancelarii od kilkunastu lat reprezentuje marynarzy w zakresie rozliczeń podatkowych i wniosków ograniczenie poboru zaliczek w całej w Polsce.

 


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95