Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Odszkodowania marynarskie

Odszkodowania marynarskie

Kancelaria Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz zajmuje się kompleksową obsługą prawną marynarzy w zakresie dochodzenia należnych marynarzom roszczeń od armatora, pracodawcy lub Klubu P&I w związku z wypadkiem lub śmiercią na statku.
 
Zespół Kancelarii reprezentuje marynarza lub jego rodzinę w procedurze zmierzającej do uzyskania należnych im świadczeń na każdym etapie. W wielu przypadkach marynarze są praktycznie pozbawieni możliwości dochodzenia roszczeń w ww. zakresach np. w związku z powstaniem trwałego uszczerbku na ich zdrowiu, którego jedyną przyczyną był wypadek na statku, gdyż nie posiadają niezbędnej wiedzy prawnej oraz dokumentacji, dzięki którym mogliby swą sprawę załatwić szybko i polubownie. Ponadto, praktyka wskazuje, iż w niektórych przypadkach marynarze są świadomie wprowadzani w błąd przez podmioty, których obowiązkiem jest wypłata ww. odszkodowań, dlatego też jeśli na statku dojdzie do wypadku marynarz powinien zadbać o to, aby został sporządzony z tego zdarzenia protokół lub raport powypadkowy, którego kopię poświadczoną przez kapitana powinien otrzymać również poszkodowany marynarz. Ponadto, marynarz lub jego rodzina powinni jak najszybciej zgłosić armatorowi roszczenia z tytułu wypadku lub choroby, gdyż w niektórych przypadkach roszczenia te mogą ulec stosunkowo szybkiemu przedawnieniu.
 
W wielu przypadkach marynarze lub ich rodziny podpisują ugody z armatorami bez uprzedniej konsultacji prawnej co często zamyka im drogę do dochodzenia dalszych roszczeń od armatora lub jego ubezpieczyciela.
 
Chcąc zwiększyć efektywność usług prawnych w zakresie dochodzenia odszkodowań marynarskich, Kancelaria nawiązała owocne współprace z licznymi zagranicznymi partnerami m.in. z kancelariami: z USA, z Holandii, z Danii, z Cypru, z Wielkiej Brytanii etc.
 
Marynarz rozpoczynając pracę u nowego pracodawcy/armatora powinien zadbać o to, aby ustalić:
  • Czy armator posiada rzetelnego ubezpieczyciela?
  • Jaki jest zakres ubezpieczenia, którym objęty jest armatora i załoga?
  • Czy na statku obowiązuje układ zbiorowy pracy? Marynarz powinien bezwzględnie posiadać treść układu zbiorowego pracy, który powinien mu zostać wręczony w dacie zawarcia umowy o pracę!
  • Jakie prawa ma marynarz, gdy dojdzie do wypadku skutkującego trwałym uszczerbkiem na zdrowiu?
  • Jakie prawa ma rodzina marynarza na wypadek śmierci marynarza na statku?
  • Jakie prawo jest właściwe dla stosunku pracy pomiędzy marynarzem i armatorem?
Zespół Kancelarii reprezentuje również poszkodowanych w dochodzeniu roszczeń z innych tytułów np. błąd medyczny, wypadek komunikacyjny, służebność przesyłu, wywłaszczenie, wypadek przy pracy. Zapraszamy na Naszą stronę: www.kancelaria-odszkodowania.eu

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95