Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Zawody pokrewne

Zawody pokrewne

W dobie rozwijających się technologii oraz zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników świadczących pracę na morzu. Coraz szersze grono osób wykonujących pracę na morzu znajduje zatrudnienie na różnych stanowiskach, które nie są stanowiskami tradycyjnie marynarskimi:
  • Na jednostkach typu offshore zaangażowanych przy poszukiwaniu i wydobyciu naturalnych surowców z dna morskiego, m.in. ropy i gazu;
  • Na jednostkach pracujących w strefie przybrzeżnej, na jednostkach trwale związanych z gruntem posadowionych na specjalnych strefach ekonomicznych danego Państwa (np. strefa Morza Północnego, morza terytorialne)
  • Na jednostkach operujących na wodach śródlądowych wielu Państw;
  • Na jachtach pełnomorskich;
  • Na statkach pasażerskich.
Kancelaria Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom marynarzy rozszerzyła zakres świadczonych usług prawniczych również o ww. przypadki.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95