Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Obsługa marynarzy

Obsługa marynarzy

Kancelaria Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz działa na rynku usług prawniczych od 2006 roku. Od początku działalność ta skupiała się przede wszystkim na doradztwie prawnym marynarzy i ich rodzinom.
 
Dzięki zrozumieniu specyfiki pracy na morzu i zależności funkcjonujących w obrocie morskim, zespół Kancelarii z powodzeniem zabezpiecza interesy prawne polskich marynarzy w kraju i zagranicą. Mateusz Romowicz - jest radcą prawnym mającym wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej marynarzy. Swoje doświadczenie zdobył w trakcie obsługi prawnej marynarzy będących w sporze z armatorami, reprezentując marynarzy w kontaktach z organami podatkowymi, obsługując agencje morskie, firmy stoczniowe, podmioty gospodarcze świadczące usługi w transporcie międzynarodowym i w handlu międzynarodowym.
 
Usługi świadczone dla marynarzy przez Kancelarię obejmują m.in.:
 • Wszelkie kwestie dotyczące podatków marynarskich;
 • Reprezentację przed organami podatkowymi i rentowymi w Polsce i zagranicą;
 • Rozliczanie podatkowe marynarzy w Polsce wraz z ich reprezentacją przed US;
 • Doradztwo i reprezentację w sprawach odszkodowawczych (odszkodowania marynarskie);
 • Występowanie jako pełnomocnik marynarza w sporach pracowniczych z armatorami;
 • Reprezentację w sprawach rodzinnych, gdzie stroną jest marynarz.
Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej rodzin marynarzy tragicznie zmarłych w trakcie wykonywania pracy na statku, która obejmuje:
 • Uzyskanie odszkodowania za nieszczęśliwy wypadek z prywatnej polisy ubezpieczeniowej marynarza wykupionej w polskiej instytucji ubezpieczeniowej;
 • Analizę dokumentów kredytowych oraz, o ile dopuszczają to warunki umowy oraz ubezpieczenia kredytu, spłatę kredytu z ubezpieczenia na wypadek śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku marynarza;
 • Przeprowadzenie postępowania sądowego w zakresie złożenia wniosku o uznanie za zmarłego bądź stwierdzenie zgonu, w przypadku braku jakichkolwiek dokumentów potwierdzających śmierć albo w przypadku śmierci/zaginięcia w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach;
 • Pomoc w uzyskaniu polskiego aktu zgonu;
 • Przeprowadzenie postępowania sądowego, w sprawie wyrażenia zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, w przypadku wypłaty odszkodowania na rzecz małoletniego dziecka;
 • Przeprowadzenie postępowania sadowego w zakresie złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym oraz związane z tym obowiązki przed Urzędem Skarbowym.
Zespól Kancelarii jest gotowy świadczyć wyżej wskazaną pomoc prawną rodzinom marynarzy tragicznie zmarłym na morzu z dochowaniem należytej staranności oraz dbając aby interes Klienta pozostał w pełni zabezpieczony bez narażenia Klienta na dodatkowe trudności. 
 
Kancelaria świadcząc usługi prawnicze kieruje się następującymi zasadami:
 • Obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od marynarza w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest podstawą zaufania marynarza do radcy prawnego i właściwego świadczenia usług prawnych. Zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi istotę gwarancji wolności jednostki oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
 • Kancelaria obowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedziano się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. W szczególności wszelkich uzyskanych od marynarza  informacji, których marynarz nie ujawniłby nikomu.
 • Kancelaria obowiązana jest do  zachowania tajemnicy, w zakresie wszelkich uzyskanych informacji  niezależnie od ich formy lub sposobu ich utrwalenia. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej obejmuje nie tylko zakaz ujawnienia informacji, lecz także skorzystania z nich w interesie własnym, bądź osoby trzeciej. 
 • Osoby współpracujące z Kancelarią przy wykonywaniu czynności zobowiązane zostały do zachowania poufności w przedmiocie nieujawniania danych osobowych marynarza oraz do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedziały się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych w tym informacji uzyskanych od marynarza.
 • Dane Klientów Kancelarii są w sposób należyty zabezpieczone przed ujawnieniem ich osobom trzecim lub innym osobom nieupoważnionym. 
 • Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny świadczył pomoc prawną. 

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95